The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Blære- og tarmbehandling i relasjon til Multippel Sklerose

Ryggmargen spiller en sentral rolle for blære- og tarmfunksjonen. Når sykdommen MS skader myelinet, kan signaler mellom hjernen og den delen av ryggmargen som kontrollerer blæren og tarmen bli avbrutt, noe som resulterer i dysfunksjon i blære og tarm. Graden av symptomer varierer mellom individer, men det er anslått at opptil 95 % av MS-populasjonen vil lide av blæreproblemer og inkontinens, og opptil 70 % av personer med MS vil oppleve tarmproblemer, som forstoppelse og/eller lekkasje. Det finnes tilgjengelige løsninger til hjelp for dette.

I løpet av dette webinaret på en time, diskuterer foredragsholderne hvilke virkninger blære- og tarmproblemer kan ha på livskvaliteten hos personer med MS. De diskuterer også den kliniske praksisen med å bruke transanal irrigasjon og intermitterende kateterisering som et behandlingsalternativ.