The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
recruiting process full width

Rekrutteringsprosessen

Rekrutteringslederen vurderer søknadene og velger kandidater til intervju. Antall intervjuer vil variere avhengig av stillingstype og antall søkere. Vanligvis blir en kandidat kalt inn til to eller tre intervjuer før vi inngår en arbeidsavtale. Ved noen stillinger vil det bli benyttet et vurderingsverktøy i det andre intervjuet – i form av en evnetest og/eller en personlighetstest. Ved lederstillinger følger det i tillegg med en dag på et vurderingssenter. Når intervjuene er fullført, evalueres kandidatene, og den best kvalifiserte kandidaten får et jobbtilbud.

Søknaden din

Søknaden må inneholde et personlig brev og en CV. Det personlige brevet gir deg mulighet til å beskrive hvorfor du er den rette til jobben. Vi vil anbefale deg å gjøre det personlige brevet jobbspesifikt. Vi ber i tillegg om en CV, slik at vi får en mer detaljert oversikt over karrieren og kvalifikasjonene dine. Vi setter pris på CV-er som gir en kort, men presis beskrivelse av yrkeskarrieren din. CV-en bør inneholde personlige opplysninger (navn, adresse, e-postadresse og telefonnumre) samt utdanningsbakgrunn og erfaring fra tidligere jobber.

Intervjuprosessen

Vi anser intervjuprosessen like mye som en mulighet for deg til å lære om oss, som det er en mulighet for oss å få vite mer om deg. Hensikten er å avklare om vi sammen kan skape et sterkt og produktivt arbeidsforhold. Normalt deltar du i to eller tre jobbintervjuer før du eventuelt får et jobbtilbud.

Forberedelse til intervju

Forbered deg til intervjuet ved å finne frem til ting du har gjort, som kan vise oss ferdighetene og egenskapene vi er ute etter. Vi anbefaler deg å komme med konkrete eksempler. Tenk også over hvilke spørsmål du ønsker å stille oss på intervjuet.

Intervjuet

Formålet med intervjuet er å få et inntrykk av hvordan du vil passe inn i kulturen og organisasjonen vår. Vi er i tillegg interessert i hva du kan tilføre jobben og selskapet vårt. Vi ønsker å vite hvorfor du vil arbeide i Wellspect HealthCare, og hvorfor du mener at du vil lykkes i denne stillingen. Ved noen stillinger kombinerer vi intervjuer med vurderingsverktøy som evnetester og personlighetstester. Ved lederstillinger blir det i tillegg benyttet et vurderingssenter.