The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
Friends sat on sofa having fun leisure full width

Likhet og mangfold

For oss i Wellspect HealthCare betyr likhet og mangfold alle de ulike måter som mennesker kan være forskjellige på, både synlige og usynlige forskjeller. Vi jobber for å oppnå og bevare et åpent arbeidsmiljø hvor likhet og mangfold blir vurdert som viktige egenskaper for at vi skal oppnå suksess og være konkurransedyktige. Vi mener at en medarbeiders prestasjoner og evner ikke skal vurderes ut fra rase, hudfarge, religion, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder, seksuell orientering, funksjonshemning og andre lovbeskyttede klassifiseringer.