The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Miljøstyringssystem

Wellspect HealthCare har sertifikat for sitt miljøstyringssystemet som oppdateres regelmessig. Dette er bevis på at driften av selskapet er i samsvar med regler og forskrifter. BSI gjennomfører uavhengige miljørevisjoner på produksjonsanlegget i Mølndal for å kontrollere at driften er i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.

  • ISO 14001:2004 Miljøstyringssystem