The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Wellspect HealthCare tilrettelegger slik at selskapets ansatte rundt om i verden skal ha trygge og sunne arbeidsplasser. Vi har som målsetting å verne om liv og helse til våre samarbeidspartnere og de samfunn som blir berørt av virksomheten vår. For at vi skal klare dette, får våre samarbeidspartnere opplæring i sikkerhet, og vi gjennomfører årlige HMS-revisjoner.