The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
energy full width

Energi

Wellspect HealthCare bruker elektrisk strøm til å drive interne prosesser og utstyr, og bruker fjernvarme til å varme opp anleggene sine. Produksjon av energi knyttes ofte til ulike typer negativ påvirkning på miljøet. Energi er dessuten en begrenset ressurs, og fossilt drivstoff er ikke en langsiktig løsning på framtidige behov. Vi tar ansvaret vårt på alvor og kjøper energi fra leverandører som bruker bærekraftig energi fra fornybare ressurser som vann, vind, sol og biodrivstoff.

Vi sparer energi der det er mulig, for å bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet på lang sikt. En av våre viktigste oppgaver er å bedre energieffektiviteten og bruke karbonsparende alternativer til fossile drivstoff. Vi betrakter ikke klimakompensasjon eller andre tredjeparts kvotesystemer som har til formål å håndtere restutslipp, som et alternativ til å gjennomføre egne utslippsreduserende tiltak. I løpet av 2014 gjennomførte vi en energianalyse ved Wellspect HealthCares produksjonsanlegg i Mölndal. Denne energianalysen vil føre til et energispareprogram som skal bidra til å redusere energiforbruket.