The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Emballasje og emballasjeavfall

Wellspect HealthCare tilbyr et stort utvalg ulike helseprodukter. Emballasjesystemet må oppfylle høye tekniske krav for å kunne beskytte produktene mot ulike eksterne forhold som kan skade og forurense produktene. Wellspect HealthCare har utarbeidet retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet i samsvar med EUs emballasjedirektiv for å holde emballasjens negative miljøpåvirkning på et så lavt nivå som mulig. Emballasjen må være tilstrekkelig (minimum emballasjemateriale).

Når vi utformer et nytt emballasjesystem, legger vi vekt på å:

  • bruke så lite emballasjemateriale som mulig
  • overvåke at mengden tungmetaller ikke overstiger grenseverdien
  • bruke så lite farlige stoffer som mulig
  • sikre at emballasjen kan gjenvinnes gjennom materialgjenvinning, energigjenvinning eller kompostering

I Sverige samarbeider vi med FTI, industriens system for gjenvinning av emballasje sendt i Sverige. I Tyskland samarbeider vi med det lokale DUALES die Grüne Punkt-systemet på en tilsvarende måte. Vi rapporterer i samsvar med den svenske emballasjeloven 2013:757, hvor EU-direktivet (1994/62/EF) er innarbeidet.