The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Avfall

Ved å bruke så lite naturressurser som mulig og gjenvinne restmaterialer, arbeider vi for å gjøre driften ressurseffektiv. I utgangspunktet prøver vi å unngå avfall når dette er mulig. Hvis det ikke er mulig, forsøker vi å redusere avfallsmengden.

Wellspect HealthCare har etablert klart definerte avfallsprosedyrer for å sikre effektiv avfallsbehandling, og prosedyrene følges opp årlig. Konsekvenser av avfallsdannelse blir alltid vurdert i alle endringsprosesser og risikoanalyser. Dette har ført til økt gjenvinning. I dag gjenvinner vi ca. 45 % av avfallet vårt. Ikke-gjenvinnbart materiale blir sendt til energigjenvinning ved forbrenning.