The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Bærekraft

Vi er forpliktet til å ta vare på miljøet over hele verden. Vi leter hele tiden etter bedre prosesser, teknologier og produkter, men vi lar det aldri gå ut over sikkerhet, helse eller miljø.

På nåværende tidspunkt fokuserer vi på materialer, løsninger, steriliseringsmetoder, energiforbruk og karbonfotavtrykk.

Så langt det er mulig, bruker vi fornybare energikilder i alle prosesser. Nylig konverterte vi en stor del av katetrene våre til til et PVC fritt materiale som ivaretar alle produktspesifikasjoner, men har mindre påvirkning på miljøet fra produksjon til kast.