The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Forskning som utføres av Wellspect HealthCare (helstøttede studier)

Alle våre helstøttede studier gjennomføres i samsvar med standarden God klinisk utprøvingspraksis (GCP – Good Clinical Practice), Helsinkideklarasjonen og Wellspect HealthCares standard driftsprosedyrer (Standard Operating Procedures – SOP).
Wellspect HealthCare Research Fully Sponsored Studies

Helstøttede studier

Wellspect HealthCare har det overordnede ansvaret for studien og er dermed studiens sponsor etter regelverket.

Hovedformål
Å undersøke om produktene våre er trygge, pålitelige og effektive, men også å utvide produktenes bruksområder.

Mål
Å ha de beste produktene på markedet med den nyeste dokumentasjonen innen hvert felt.

Nært samarbeid med klinikere

Regelverk
Samsvar med den internasjonale standarden ISO 14155 om klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til bruk på mennesker. Standarden bygger på de etiske prinsippene i Helsinkideklarasjonen vedtatt av World Medical Association. Kontrolleres av en uavhengig etisk komité.

Eksempel på nylig gjennomført forskning med støtte fra Wellspect HealthCare