The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Medisinsk informasjon og dokumentasjon

Medisinsk informasjon er viktig. Det er avgjørende at produktutviklingen støttes av klinisk dokumentasjon og kliniske studier. Fordi dette bidrar til å sikre at produktene, så vel nye som gamle, er trygge og pålitelige å bruke over lang tid.

Medical Affairs hos Wellspect HealthCare støtter deg med ulike sammendrag med oppdatert, relevant og tilgjengelig medisinsk informasjon om våre behandlingsområder og produkter.

Publikasjoner som er tilgjengelig per i dag, finner du nedenfor: