The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Generelle fakta om kliniske studier

Alle produkter utviklet av Wellspect HealthCare gjennomgår en kvalitetssikring hvor produktenes sikkerhet og kvalitet vurderes.

General Facts Clinical Trials

Figur 1: Illustrasjon av forskingsforløpet i utviklingsprosessen for kliniske forsøk, fra laboratorium til ferdig produkt på markedet.
 

Preklinisk forskning og kliniske forsøk er viktige for å kvalitetssikre nye produkter. Testprogrammet vil bygge på ulike faktorer som kunnskap og erfaring fra klinisk bruk med lignende produkter.

Vi gjennomfører produktovervåkning for å få ytterligere kunnskap om sikkerheten og kvaliteten til produktene våre ved klinisk bruk (bruk av pasient eller offentlig helsepersonell) etter at produktet har blitt lansert i markedet.

Etiske aspekter er spesielt viktig. Vi følger alle krav i regelverket ved gjennomføring av kliniske studier. Deltakelse i kliniske studier er alltid frivillig. Alle kliniske studier som er gjennomført i Wellspect HealthCare regi er registrert på ClinicalTrials.gov.