The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Søke om støtte fra Wellspect HealthCare til forskning

Er du full av ideer og har et klinisk forskningsprosjekt som du ønsker utført i samarbeid med Wellspect HealthCare, et selskap som har mange års erfaring fra kliniske studier? Flott!

Hvordan søker jeg om støtte fra Wellspect HealthCare til forskningen?

1. Last ned og fyll ut Skjema for protokollsynopsis til IIS (IIS Protocol Synopsis form). Skriv ned ditt forslag til en klinisk studie, hvordan du mener den bør gjennomføres, og hvilken støtte du vil trenge for å kunne gjennomføre studien.

2. Last opp søknaden nedenfor til Medical Affairs i Wellspect HealthCare.

Wellspect Supported Research Invistigator Initiated Studies, IIS
Wellspect HealthCare Research Fully Sponsored Studies

Investigator Initiated Studies (IIS) prosessen

Du vil få svar innen åtte uker. Det vil bli utarbeidet en avtale dersom søknaden din blir godkjent. 

Vi behandler alltid ideer med respekt og fortrolighet. Forslaget ditt til en klinisk studie er i gode hender.

Forskning som støttes av Wellspect HealthCare (delstøttede studier – Investigator Initiated Studies, IIS)

Foreslås og gjennomføres av helsepersonell. 

Hovedformål
Å gjennomføre utprøving av produkter, behandlingsmåter og klinisk behandling.

Mål
Å styrke og stimulere forskning.

Koordinering/gjennomføring
Koordineres og gjennomføres av helsepersonell med støtte fra Wellspect HealthCare. Helsepersonellet har imidlertid det overordnede ansvaret.

Upload IIS application