The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?
Upload IIS application

Søke om støtte fra Wellspect HealthCare til forskning

Er du full av ideer og har et klinisk forskningsprosjekt som du ønsker utført i samarbeid med Wellspect HealthCare, et selskap som har mange års erfaring fra kliniske studier? Flott!

Hvordan søker jeg om støtte fra Wellspect HealthCare til forskningen?

1. Last ned og fyll ut Skjema for protokollsynopsis til IIS (IIS Protocol Synopsis form). Skriv ned ditt forslag til en klinisk studie, hvordan du mener den bør gjennomføres, og hvilken støtte du vil trenge for å kunne gjennomføre studien.

2. Last opp søknaden nedenfor til Medical Affairs i Wellspect HealthCare.