The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Medisinsk sikkerhet og samarbeid med nøkkeleksperter

Det er avgjørende for oss at pasienter og helsepersonell kan stole på at produktene våre er medisinsk trygge. Wellspect HealthCare overvåker nøye alle produktene sine fra preklinisk forskning og gjennom hele produktets livssyklus. Vi samarbeider dessuten med helsepersonell som har særskilt ekspertise (såkalte nøkkeleksperter), for å sikre at forskningen og produktene våre utvikles på grunnlag av den aller beste vitenskapelige kunnskapen.