The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Har du tarmproblemer?

Tarmen forårsaker problemer for de fleste av oss nå og da, men vi føler oss vanligvis bedre etter et par dager. For noen personer er det ikke slik. 

Noen lider av forstoppelse hele tiden og tilbringer timevis på toalettet. Noen mangler kontroll over tarmen og kan oppleve lekkasjer i offentlige situasjoner. Begge deler medfører selvfølgelig psykiske belastninger. 

Hvis dette høres kjent ut, kan du se filmen og lære mer om vårt nye behandlingsområde transanal irrigasjon.

Nevrogen og funksjonell tarm

De to mest vanlige tarmdysfunksjonene er forstoppelse og avføringslekkasje. Enkelte ganger kan en sykdom eller skade i nervesystemet forårsake tarmproblemer (nevrologisk tarm), mens det andre ganger ikke finnes naturlige årsaker; dette kalles funksjonell forstoppelse eller funksjonell avføringslekkasje (funksjonell tarm).

Nevrogen Tarm

Tarmdysfunksjon kan være relatert til et svekket nervesystem. Nevrologiske tilstander som Multippel Sklerose, Spina Bifida, ryggmargsskade og Parkinson påvirker ulike nervebaner, enkelte ganger påvirker de nervebaner som kontrollerer tarmen. Avhengig av hvor skaden er lokalisert, kan ulike symptomer oppstå.

Funksjonell Tarm

Smerte, forstoppelse, diaré og avføringslekkasje er vanlige årsaker for å oppsøke lege. Når det ikke finnes en naturlig årsak, er det ofte omtalt som funksjonelle tarmproblemer. Denne typen problemer utgjør nesten halvparten av besøk hos pediatrisk gastroentrolog og er også vanlig hos voksne personer.