The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Menns helse og maskulinitet

Det er ikke alltid lett å være mann.

Statistikken viser at menn har lavere forventet levealder enn kvinner. Kvinner lever i snitt syv år lengre enn menn (73.2 mot 80.2 i Europa). Dødligheten er høyere blant menn enn kvinner når det gjelder de hyppigste dødsårsakene2.

Det er ikke alt. Menn er ofte lite villige til å oppsøke lege. Forskning hevder at det sannsynligvis er knyttet til stereotypiske oppfatninger av maskulinitet; at menn oppfatter seg som tøffe og uavhengige3-5. Andre årsaker er forlegenhet og liten tid6,7

Hvis menn oppsøker lege, gjør de det ofte sent. En av konsekvensene kan være at det fører til unødvendige problemer og smerter3-5.

På disse sidene kan du lære mer om menns helse og LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms.


1. WHO 2016. World health statistics 2016 www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
2. Pinkhasov et al. Int J Clin Pract. 2010;64:465-74
3. Banks. BMJ. 2001;323:1058-60
4. Kim. World J Mens Health. 2015;33:45-9
5. Pinkhasov et al. Int J Clin Pract. 2010;64:475-87
6. Ojewola et al. World J Mens Health. 2016;34:200-208
7. Sarma et al. J Urol. 2008;180:227-32.