The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Menn og LUTS

Nesten alle menn vil før eller senere få LUTS symptomer. Dette er sannsynligvis årsaken til at disse symptomene ofte blir oppfattet som en del av normal aldring. Men det er ikke slik, og mange av LUTS symptomene er forårsaket av ufullstendig blæretømming. Den gode nyheten er at det kan behandles.

men and luts full width

Hva er LUTS?

LUTS er en forkortelse for Lower Urinary Tract Symptoms (vannlatingssymptomer i nedre urinveier) og er et samlebegrep knyttet til lagring av urin og vannlating som nattlige toalettbesøk, svak urinstråle, hyppige vannlatinger, lekkasje, ufullstendig blæretømming, etterdrypp og problemer relatert til sex.

LUTS deles generelt i tre grupper

Lagring

I denne gruppen finner vi blæreproblemer som økt frekvens, urgency, nokturi og inkontinens. Med nokturi menes vannlating om natten som er det mest vanlige symptomet på LUTS.

Vannlating

Denne gruppen inkluderer symptomer som har med selve vannlatingen å gjøre slik som svak urinstråle, hastverk og anstrengelse. 

Etter vannlatingen 

Noen ganger har du fortsatt symptomer etter at du har vært på toalettet. Ufullstendig tømming / eller resturin og etterdrypp er eksempler på slike symptomene.

LUTS kan også gi symptomer i forbindelse med seksuell aktivitet.


Hva er forskjellen mellom BPH (benign prostate hyperplasi/godartet prostataforstørrelse) og prostatakreft?

For å forstå forskjellene har vi vendt oss til en ekspert på området, Ralph Peeker, professor og overlege i urologi ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Gøteborg. I filmen nedenfor svarer han på spørsmål om forskjeller, symptomer og om det er større risiko for å få prostatakreft om man en gang har fått BPH.