The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Kvinner og helse

Forbedre kvinners helse – forbedre verden!

Denne dristige påstanden kan høres litt bombastisk ut. Den er imidlertid et budskap fra the World health Organization (WHO). Kvinners helse gjelder ikke bare for kvinner, men også familiene deres, lokalsamfunn og samfunnet som helhet. Med andre ord – det er en bekymring med høy prioritet.

Generelt står kvinner overfor større problemer med å få den hjelpen de trenger i helsevesenet og det er klart at endringer er nødvendig. WHO krever reformer for å sikre at kvinner blir involvert i deres egen omsorg. Vi er enige og ønsker å bidra!