The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Hvem egner Ren Intermitterende Kateterisering (RIK) seg for?

RIK kan brukes av en rekke pasienter med vannlatingsforstyrrelser.

Indikasjonene kan grovt deles inn i midlertidige eller permanente bruksområder. Det er flytende overganger mellom midlertidige og permanente bruksområder. Dette er bl.a. vist av Wang og medarbeidere (Ref . 1) som fant at hos pasienter med i utgangspunktet permanente forstyrrelser, oppnådde 18% normalisering av vannlatingen etter en periode på mindre enn 1 år på RIK med LoFric.

Midlertidige bruksomeråder

  • Infravesikale obstruksjoner

Permanente bruksomeråder

  • Nevrogene blærelidelser
  • Urethrale tilstander
  • Non-nevrogene lidelser - for eksempel
Grovt sett dreier dette seg imidlertid om to problemområder: Retensjon og inkontinens.

I utgangspunktet kan dette se ut som motsetninger, men svært ofte er det en kombinasjon av disse to. Det mest klassiske eksempelet på dette er ower-flow-inkontinense (ischuria paradoxa) hos prostatikere. Det samme gjelder en rekke tilstander, ikke minst gjelder dette pasienter med nevrogene blærelidelser.

Urininkontinensen kan være symptomet på retensjon. Ved å behandle retensjonen unngår man urininkontinens. I enkelte tilfeller må man kombinere medikamenter og RIK for å komme til målet.

Ref 1. Wang L, Bakke A, Klevmark B, Normalisering av blæretømming hos pasienter på ren intermitterende kateterisering, Nordisk medicin 1994;2: 56-57.
Link til PubMed