The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Finn din egen rutine for å tømme blæren

Alle tømmer blæren på en eller annen måte. Det er en naturlig del av livet. Selvkateterisering eller ren intermitterende kateterisering (RIK) er den nest beste måten å late vannet på, den måten som ligger nærmest naturlig vannlating.

Hvis du har blitt fortalt at du må begynne med intermitterende selvkateterisering, skyldes det sannsynligvis at blæren din ikke tømmer seg helt, eller ikke tømmer seg i det hele tatt. Uansett årsak vil det å finne frem til en god rutine være til hjelp for deg i hverdagen og gjøre kateteriseringen vellykket.

Selv om du har vært innlagt på sykehus en stund, må du ikke alltid følge sykehusets kateteriseringsrutiner når du kommer hjem. Hvis du vil lage dine egne rutiner, bør du likevel alltid avklare dette med helsepersonell.

find your own routines full sunny morning with alarm clock width

Hvor ofte du trenger å kateterisere deg, vil variere med tilstand, blærestørrelse og væskeinntak. Helsepersonell har sannsynligvis gitt deg råd om dette. Det er likevel viktig at du lytter til kroppen og passer på å ikke vente for lenge mellom kateteriseringene. Blæren bør ikke bli for full. Det er bedre å tømme blæren én gang for mye enn én gang for lite.

Følg anvisningene du har fått for forberedelse og utføring av kateteriseringen. Ta deg i tillegg tid til å lese instruksjonene for katetret. Ved slutten av kateteriseringen bør du alltid forsikre deg om at blæren din er helt tom. Dette gjør du ved å trekke ut katetret svært sakte når du er ferdig.

Hvis du har problemer med å kateterisere deg, finnes det tilbehør som er laget for å forenkle kateteriseringen. Rådfør deg med helsepersonell om hva som er tilgjengelig på markedet. Se også videoene med råd og tips på dette nettstedet. Du vil med tiden finne din egen måte å gjøre det på.