The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Forebygge UVI med selvkateterisering

1. God hygiene

Den mest effektive måten å redusere risikoen for UVI er å opprettholde god hygiene under kateteriseringen.

Vask hendene godt før hver kateterisering. Bruk gjerne kateter med innføringshylse eller håndtak for på unngå å ta på kateteret.

2. Tøm tomt og ofte nok

Å tømme blæren regelmessig og helt tom er viktig for å forebygge UVI. Ta deg god tid når du kateteriserer deg. Trekk kateteret sakte ut for å sikre at blæren blir helt tom.

Det er viktig at kateteret du bruker har riktig lengde og størrelse. Dersom kateteret er for kort risikerer du at det blir urin igjen i blæren (resturin), noe som gir økt risiko for utvikling av UVI. Snakk med lege eller uroterapeut/sykepleier om råd om riktig lengde og størrelse på kateteret.

Du vil få råd av lege eller uroterapeut/sykepleier om hvor mange ganger per dag du bør kateterisere deg. Tommelfingerregelen er at du tømmer blæren 4–6 ganger per dag med regelmessige intervaller.

Dersom du tømmer mer enn 400 ml av gangen, har du ventet for lenge. Studier viser at høyt blærevolum øker risikoen for UVI.

3. Unngå friksjon

Hydrofilt kateter med Urotonic™ Surface Technology har en overflate som binder vann. Dette gjør kateteret veldig glatt og gir lav friksjon i slimhinnen. Kateteret er like glatt både når det settes inn og når det trekkes ut. Ikke alle hydrofile kateter er like. Spør lege eller uroterapeut/sykepleier om hjelp til å velge det kateteret som er best for deg.

Innvendig er blæren og urinrøret kledd med en slimhinne som blant annet skal hindre bakterier i å feste seg. Å skåne slimhinnen vil være med på å redusere risikoen for infeksjon.

4. Drikk rikelig

Å drikke 1½–2 liter væske daglig vil være med på å skylle ut skadelige bakterier og dermed forebygge UVI.


Kilde: Vahr et al 2013, Logan and Shaw 2011, Logan et al 2008

Vil du vite mer?

Her finner du noen nyttige lenker til ulike websider som kan være til verdifull hjelp, spesielt om du er helsepersonell.

Vi hører gjerne fra deg dersom du har flere tips til nettsider eller annen informasjon du kan dele med oss.

1. Nasjonal veileder utgitt av Folkehelseinstituttet og Helse Sør - Øst. Veilederens formål er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdaterte anbefalinger om forebygging av helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner, primært kateterassosierte infeksjoner. --> Finn ut mer

2. Good Practice in Health Care er en brosjyreserie fra EAUN som retter seg til helsepersonell som har behov for kunnskap om urologi, kateterisering, dilatasjon, urostomi etc. --> Finn ut mer

3. WHO Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection/Clean Care is Safer Care. Rapporten gir oversikt over tilgjengelige studier gjennomført i tidsrommet 1995-2010 om helseassosierte infeksjoner, --> Finn ut mer

4. På websiden til Antimicrobe finnes en stor samling artikler om diagnoser og terapi relatert til ulike typer infeksjoner. Denne lenken viser til en grunnleggende artikkel om urinveisinfeksjoner og tar for seg epidemologi, klassifikasjon, patogenesis samt mikrobiologiske studier. --> Finn ut mer

5. NHS, National Health Service, som har ansvaret for Storbritannias offentlige sykehus, har en lett tilgjengelig og informativ seksjon om urinveisinfeksjoner for voksne. --> Finn ut mer

6. CSC, Centers for Disease Control and Prevention, er det amerikanske smitteverns instituttet og har flere dokumenter publisert på denne siden som også inneholder Spørsmål & Svar om kateterassosierte urinveisinfeksjoner.
CDC --> Finn ut mer

7. Rapport fra WHO om utviklingen av antibiotika resistens, med fokus på trusselen mot den moderne medisinens behandlingsmuligheter – at antibiotika ikke lenger har den samme effekten på et økende antall infeksjoner: Antimicrobial resistance, Global Report on Surveillance, 2014. --> Finn ut mer