The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Stopp urinveisinfeksjoner

Urinveisinfeksjoner hører til de mest vanlige infeksjonene en pasient kan få ved innleggelse på sykehus. Et dystert faktum som ikke er unikt for Norden, men som gjelder hele verden. Det som gjør situasjonen enda mer alarmerende, er at antibiotika resistens øker samtidig. WHO konkluderer i en fersk rapport at uten øyeblikkelig handling kan verden være på vei mot en ”post-antibiotisk æra” der vanlige infeksjoner og små sår igjen kan bli dødelige.

I denne seksjonen har vi samlet både fakta, råd og nyttige lenker til deg. Vi hører gjerne fra deg på e-post eller telefon dersom det er noe du savner.

Telefon til kundeservice er: 815 59 118

E-post: lofric.no@wellspect.com

Så ille er det

Dette er skremmende lesning som bør oppfordre til øyeblikkelige tiltak. Sykehusinnleggelse er ikke lengre like sikkert som tidligere.

Årsakene til dette er flere, men ett er sikkert: Det er ikke rimelig å få behandling for en sykdom og så risikere å få en annen mens pasienten ligger på sykehus.
  • En UVI1 gir i gjennomsnitt fire ekstra liggedøgn på sykehus. Dette innebærer både økte lidelser for pasienten og økte kostnader for samfunnet. [SKL, VRISS prosjekt, 2005]
  • 25% av inneliggende pasienter får KAD2. 30% av de som får UVI kan relateres til KAD2. [Tenke et al, 2014]
  • 30% av RIK3-pasientene får bakterier i urinen. 7-10% av disse får UVI1. [Mulder, 2011]
  • 40% av verdens helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner har sammenheng med kateterbruk. [Hooton et al, 2010]
  • 80% av helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner er relatert til kateterbruk. [Tenke et al, 2014]
  • Kateterassosierte urinveisinfeksjoner er en av de mest vanlige sykehusinfeksjoner og fører til mer sykelighet, økt dødelighet, flere liggedøgn og dermed også økte kostnader for samfunnet. [Saint S., 2000 och Tambyah P, Knasinski V. et al, 2002]
  • UVI forårsaker et dødsfall per tusen kateterinnleggelser. [Gokula R, Hickner J, et al, 2004]
  • Helstetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner er et betydelig økonomisk problem på sykehus og ansees å være kilde til to til tre resistente bakteriestammer. [Gastmeier P. Nosocomial, 2001]
  • Målet på nasjonalt nivå i Sverige er å halvere antallet helsetjenesteassosierte infeksjoner innen utgangen av 2014 sammenlignet med den nasjonale målingen av helsetjenesteassosierte infeksjoner høsten 2008. [SKL, 2014]


1 UVI=urinveisinfeksjon, 2 KAD=inneliggende kateter, 3 RIK=ren intermitterende kateterisering