The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Møter du pasienter som føler ubehag når de skal trekke ut katetret?

Kateterisering forårsaker belastninger på urinrøret. Problemet er ikke bare akutte engangsskader på urinrøret, men over tid kan disse mikrotraumaene føre til komplikasjoner som urinveisinfeksjoner og/eller striktur (innsnevring av urinrøret). Flest komplikasjoner oppstår etter 5 år med ren intermitterende kateterisering.1.

1. Wyndaele and Maes. J Urol 1990;143:906-908

Kateter med lav osmolalitet

Dette katetret har en overflatebehandling med osmolalitet som er lavere enn urin. Hva vil skje? Naturen strever etter balanse, vannmolekylene vil trekkes bort fra kateteroverflaten og mot urinrøret. Dette kan føre til at katetret tørker ut, og friksjonen øker når katetret skal trekkes ut.

NO Low Osmolality

Kateter med høy osmolalitet

Dette er et kateter med høy osmolalitet. Overflaten er isoton med urin, hvilket betyr at den har den samme konsentrasjonen av salt som slimhinnene i urinrøret. Vannmolekylene vil forbli på kateteroverflaten for å sikre at katetretoverflatens lave friksjon opprettholdes under hele kateteriseringen.

NO Hi Osmolality