The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Mer enn 30 år har gått og LoFric gjør livet enklere for enda flere brukere

2013 markerte LoFric kateterets 30 års jubileum. LoFric har i løpet av disse 30 årene blitt synonymt med komfort, sikkerhet og trygghet for kateterbrukere og helsepersonell. Ikke uten grunn. Helt siden dag en har vi lyttet til brukere av våre produkter og til helsepersonell som anbefaler produktene for kontinuerlig å utvikle produkter og tjenester som gjør livet enklere for alle. Og ikke minst øke livskvaliteten for generasjoner av kateterbrukere og helsepersonell.


LoFric ble lansert i 1983 og var verdens første hydrofile kateter som benyttet vann som mykgjører. Det var et stort fremskritt. Med lanseringen av LoFric kateteret med Urotonic™ Surface Technology gjorde vi kateterisering enklere, mer komfortabel og mer skånsom enn tidligere. Og i senere tid har vi utviklet nye, mer diskret og enda bedre kateter for å gjøre livet enklere for brukerne (les mer om LoFric historien nedenfor).

Vi er stolte av det vi har utrettet. Men vi er ikke tilfreds med det. Dersom det finnes en enda bedre løsning for kateterbrukere eller enda bedre service til våre brukere og helsepersonell, ønsker vi å etterstebe slike løsninger. Vi gjorde en forskjell de siste 30 årene. Og vil vil arbeide enda hardere de neste 30 årene slik at vi kan være den beste samarbeidspartneren på markedet som har behov for våre produkter og tjenester.

LoFric – en oppfinnelse  som forandrer livet og som selv etter mer enn 30 år er ledende innen utviklingen av enklere, tryggere og mer skånsom kateterisering

Urinblæren kan tømmes på forskjellige måter. Selvkateterisering trenger ikke bety et mindre aktivt liv for mennesker som ikke kan tømme blæren på normal måte, og dette hadde teamet bak LoFric i tankene helt fra starten. Nå er det 30 år siden LoFric kom på markedet og førte til at mange mennesker ikke lenger bekymret seg for kateteriseringen.   

Før LoFric kom på markedet, var permanent kateter den mest vanlige løsningen for å tømme blæren.  Engangskateter fantes allerede, men LoFric var det aller første hydrofile kateteret, noe som var en revolusjon. LoFrics hydrofile overflate gjorde at det var over og ut for den ubehagelige og ofte ineffektive gelen som ble brukt sammen med de gamle kateterene. LoFric førte til mindre friksjon i urinrøret og reduserte dermed risikoen for skader og infeksjoner, noe som hadde vært et vanlig problem med andre typer kateter.

Takket være det lidenskapelige arbeidet som Jan Utas, nå Director R&D Urology hos Wellspect HealthCare, la ned sammen med sin kollega Håkan Melander, kunne produksjonen av LoFric begynne – i det som tidligere hadde vært en motorsagfabrikk.

– Da vi flyttet inn, forvandlet vi et av rommene til et «rentrom», forteller Jan Utas. Men resten av bygningen så fremdeles ut som en motorsagfabrikk.

Selv om hydrofile kateter ikke var en ny tanke, ble LoFric det første seriøse forsøket på å lage et velfungerende kateter som kunne brukes av de fleste. Forskerteamet utførte massevis av eksperimenter i da-værende Astra Meditechs nybygde laboratorium.

– Vi testet en mengde ulike kateterløsninger før vi fant frem til den rette overflaten, fortsetter Jan Utas. En maskin som skulle lage kateter, var allerede bestilt og i ferd med å bygges. Vi ble tvunget til å justere produksjonsprosessen en rekke ganger, og dermed måtte vi be maskinleverandøren om å endre konstruksjonen, slik at den skulle passe bedre i den nye prosessen.

Da maskinen endelig ankom i februar 1983, jobbet forskningsteamet nesten natt og dag for å få produksjonen i gang. Innsatsen deres var vellykket, og i august samme år kunne LoFric lanseres.

LoFric fikk fort tilhengere innen helsevesenet. Her så man at det glatte engangskateteret kunne gi større frihet og trygghet ved selvkateterisering. Men det oppstod andre problemer.

Mens antall brukere økte jevnt og trutt, oppdaget enkelte brukere at kateteret hadde en tendens til å sette seg fast og var vanskelig å trekke ut.

– Til tross for de grundige testene våre oppstod ikke dette problemet før vi hadde hundrevis av brukere, og da bare hos et fåtall av dem, forklarer Jan Utas. Vi mistenkte at det hadde noe med osmolaliteten (partikkelkonsentrasjonen i overflaten) å gjøre, så vi utviklet en ny formel som gjorde overflaten isoton med urin (det vil si at den hadde samme osmolalitet som urin), og det fungerte.

Den forbedrede utgaven av LoFric ble enda bedre mottatt. En av de første tilhengerne var doktor Lars Sullivan ved Sahlgrenska universitetssykehus' nevro-kirurgiske klinikk i Göteborg. Han lanserte LoFric for sine pasienter med ryggmargsskade, som tidligere bare hadde brukt permanent kateter med urinoppsamlingsposer som ble byttet av helsepersonell.

– Vi ville finne et alternativ til denne typen kateter, sier Jan Utas. Hvis man kan tømme urinblæren selv, blir livet mer normalt og kateteriseringen ikke et stort problem. Med LoFric kan pasienten kateterisere seg selv, akkurat som når man later vannet på normal måte.

Dagens LoFric kateter har i prinsippet den samme overflaten som de første kateterene som ble laget. Men mye annet har hendt siden den gang. Det viktigste er imidlertid at LoFric ikke lenger er bare ett eneste kateter, men en hel serie kateter for alle behov.

LoFric-familien har blitt utviklet i tett samarbeid med helsepersonell og brukere.

– Og utviklingen kommer helt sikkert til å fortsette, sier Jan Utas. Det finnes alltid behov for forbedringer. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre produktene mer brukervennlige, slik at alle som har behov for det, skal kunne kateterisere seg selv, uansett funksjonshemning. Jo enklere pakningen er å åpne, desto flere gagner det, og dette er bare ett eksempel. Samtidig kan vi ikke fire på pakningskravene, som for eksempel at de skal være sterile og beskytte produktet i minst tre år.

– Vi vil også at pakningen skal se til-talende ut. Hvis et LoFric-kateter ved et uhell faller ut av håndvesken til en bruker, skal man ikke umiddelbart kunne se at det er et kateter. Og med LoFric Sense og LoFric Origo synes jeg at vi har lykkes, for begge produktene har en diskret pakning.

Et annet område som er i stadig utvikling, er ulike hjelpemidler som gjør det enklere å bruke LoFric.

– Idealet er å tilpasse produktene til hver enkelt bruker, mener Jan Utas. Dessverre ville det blitt altfor dyrt. Alle må kutte kostnader, spesielt innen helsevesenet, og hvis vi som produsenter holder kostnadene nede, kan flere bruke LoFric. Derfor prøver vi hele tiden å forbedre produksjonsprosessen og gjøre den rimeligere. Hjelpemidlene utvikles på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere og helsepersonell. Hvis vi oppdager andre måter å gjøre dem enda mer brukervennlige på, undersøker vi selvsagt disse.

Et annet område der LoFric hele tiden forbedrer seg, er miljø.

– Vi bruker så miljøvennlige materialer som mulig både i kateter og pakninger, sier Jan Utas. Av sikkerhetsmessige årsaker gjenvinner vi ikke kateter, fordi de kommer i kontakt med urin, men emballasjen kan gjenvinnes. Vi har også utviklet et nytt katetermateriale, POBE (polyolefinbasert elastomer), som ikke etterlater stort annet enn vann og karbondioksid ved forbrenning.

Før man forsto hvor viktig kateterisering er, døde personer med ryggmargsskader og ryggmargsbrokk ofte av nyreskader. I løpet av 1900-tallet økte den gjennomsnittlige levealderen deres betraktelig, mye takket være selvkateterisering og den forbedrede kvaliteten på selve kateterene. Nå er forskjellen i gjennomsnittlig levealder mellom mennesker med og uten ryggmargsskader svært liten.

– Alle som jobber med LoFric, bør være stolte av sitt bidrag til denne utviklingen. Å jobbe med noe som er så viktig medisinsk sett og som samtidig gjør hverdagen enklere og bedrer livskvaliteten for mennesker som må tømme blæren med kateter, opplever jeg som svært givende.  


LoFric® er et registrert varemerke som tilhører Wellspect HealthCare.