The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Tilleggsinformasjon for helsepersonell

Denne delen er beregnet på helsepersonell – eller brukere som vil ha mer omfattende kunnskap om kateter. Her finner du detaljert informasjon om katetermaterialet POBE, vitenskapen bak kateteroverflaten og informasjon om LoFric Academy.