The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Informer andre om barnets situasjon

Det vil alltid være noen som lurer på hvordan det er å ha et barn med vannlatingsproblemer. Noen spør deg, mens andre holder spørsmålene for seg selv. Hva og hvor mye skal du fortelle dem?

Det er opp til deg å bestemme hva du synes er greit å fortelle. Små barn har også rett på integritet, privatliv og respekt. Noen ganger må du forklare situasjonen, spesielt til de som skal ta del i prosedyren

Parents explain needs of their children full width image

Barnets venner

Små barn kan stille svært direkte spørsmål som krever oppriktige svar. Hvis du trenger tips og råd, kan du finne hjelp i vårt spesialmateriale om barn. Etter hvert som barnet blir eldre, kan kateterisering ofte bli et mer følsomt tema. La barnet selv bestemme hvor mye han eller hun vil fortelle til venner og klassekamerater.

Wellspect HealthCare har brosjyren; Har du et bart som ikke kan tisse? (klikk for å laste ned) som kan være nyttig når du ønsker å informere slekt, venner og andre om selvkateterisering. Brosjyren beskriver årsakene til urinveisproblemer og hvordan disse påvirker hverdagen til et barn. Når du informerer noen som skal kateterisere barnet ditt, må du også gi denne personen en veiledning for hvordan kateterisering utføres.

Helsepersonell

Når du og barnet ditt besøker legen, kan det være lurt å nevne at barnet bruker LoFric kateter, spesielt hvis det skal tas urinprøve. Ellers kan det høye urinbakterienivået som er normalt for de som utfører intermitterende kateterisering, feilaktig tas for å være en urinveisinfeksjon og bli behandlet unødvendig. Det kan også være at helsepersonellet har mindre oppdatert informasjon om kateterisering enn du og barnet ditt har. Hvis barnet legges inn på sykehus og ikke kan utføre selvkateterisering, må du informere sykehuspersonellet, slik at de er forberedt på kateterisering.