The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Blære ekstrofi

Blære ekstrofi er en medfødt misdannelse av blæren og områdene rundt. Denne misdannelsen kommer av forstyrrelser i utviklingen fra kloakkmembranen til urogenital- og analmembranen. Barn som er født med blæreekstrofi har alltid epispadi, det vil si mangelfull lukking av urinrøret. Lukkemuskelen som skal gi kontroll over urinen fungerer dårlig eller er helt ute av funksjon, både hos jenter og gutter som har blæreekstrofi og komplett epispadi.

Nedsatt funksjon av magemusklene og bekkenet forekommer også. Dette er en sjelden misdannelse, men den gir store konsekvenser når det gjelder blærefunksjonen. De øvre urinveiene er sjelden rammet. Disse barna er hardt rammet av inkontinens, og derfor foretas det ofte en form for inkontinensoperasjon og/eller urinavledning, noe som kan medføre at barnet må lære seg selvkateterisering.