The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Barn og urinveisinfeksjon

Gjentatte urinveisinfeksjoner (residiverende UVI)

Urinen er et godt medium for bakterievekst. Antall bakterier i urinen fordobles hvert 30.–60. minutt. Det er derfor viktig at urinblæren tømmes regelmessig og fullstendig. Under normale omstendigheter har urinveiene et innebygd forsvar mot infeksjoner. En av forsvarsmekanismene er naturlig tømming av blæren hvor bakteriene skylles ut.

Bakteriuri trenger som regel ikke behandles, men dette må vurderes individuelt.

Asymptomatisk bakteriuri

Asymptomatisk bakteriuri er en tilstand som er ganske vanlig hos barn som bruker intermitterende kateterisering. Bakteriene finnes i urinen uten å gi symptom, og de angriper heller ikke slimhinnen i blæreveggen. Barn over 2 år behandles vanligvis ikke for asymptomatisk bakteriuri. Overdreven bruk av antibiotika kan øke risikoen for at de skal bli resistente mot antibiotika.

Symtomatisk bakteriuri -Urinveisinfeksjon (UVI)

Urinveisinfeksjon oppstår når antall bakterier i urinen overstiger 100 000 bakterier per ml og kan gi følgende symptomer:
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Hyppig toalettbesøk
  • Lekkasje
  • Svie ved vannlating
  • Grumsete/misfarget urin
  • Illeluktende urin
  • Feber
  • Ømhet over blære, eller i nedre del av ryggen
  • Blod i urin
Hos barn med nedsatt følelse, bl a ved ryggmargsbrokk, kan det være vanskelig å oppdage symptomene. Symptomgivende urinveisinfeksjoner bør behandles.